O nas

Fundusz Digital News Initiative został założony przez Google LLC przy udziale czołowych europejskich wydawców. Ma na celu promowanie wysokiej jakości dziennikarstwa i innowacyjności w mediach. W czwartej edycji konkursu, organizator docenił nowatorski projekt e-Kiosk S.A, który docelowo znalazł się wśród jego beneficjentów.

GetLicensed to ogólnodostępna platforma dla twórców, wydawców oraz nabywców służąca do zdalnej sprzedaży licencji na publikację treści dziennikarskich z wielu źródeł. Obecnie na rynku jest to jedyne globalne rozwiązanie, przeznaczone dla wydawców, blogerów, czy selfpublisherów.

Stworzyliśmy jednolity standard licencjonowania treści w oparciu o prawo unijne i polskie, z uwzględnieniem potrzeb dwóch grup interesu – twórców treści i nabywców. Ma on na celu zapewnienie bezstronności i wiarygodności, a także postrzeganie platformy GetLicensed jako gwaranta legalności treści zamieszczanych w internecie. Dzięki małej barierze wejścia dla licencjodawców, serwis przyczynia się do wzrostu skali legalnego użycia treści.

Zapewniamy w pełni automatyczny system do obsługi sprzedaży licencji na treści na potrzeby przedruków, publikacji artykułów na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.
W dobie internetu bardzo łatwe staje się nielegalne kopiowanie treści dziennikarskich bez podawania źródła, czy zakupu licencji. Celem platformy GetLicensed jest zapobieganie temu zjawisku przez propagowanie zakup licencji oraz budowanie świadomości prawa autorskiego. Naszym celem jest dostarczenie wydawcom ustandaryzowanego narzędzia pozwalającego na sprzedaż praw do treści.

Wierzymy, że nasze rozwiązanie będzie znakomitym ułatwieniem dla twórców i ich odbiorców zapewniając całkowitą przejrzystość transakcji nabycia licencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działania zmierzające do uregulowania kwestii licencyjnych zarówno z dużymi jak i indywidualnymi podmiotami oraz zautomatyzowanie procesu zakupu specjalistycznych treści dziennikarskich jest nadrzędnym celem platformy GetLicensed.