Charakter współpracy

W internecie funkcjonują miliony polskich, dziennikarskich źródeł treści cyfrowych. Tworzenie wartościowych artykułów jest kosztowne i pracochłonne. Bez zabezpieczenia praw autorskich twórczości dziennikarskiej, niemożliwe stanie się utrzymanie działalności redakcyjnej, zbieranie informacji a tym samym pisanie o tematach niszowych. Mimo obowiązującego prawa, chroniącego własność intelektualną twórców treści, w sieci powszechne są praktyki nielegalnego kopiowania artykułów.

Get Licensed to platforma odpowiadająca na potrzeby rynku:

 • Wprowadza ustandaryzowany mechanizm sprzedaży licencji na treści przez wydawców dla podmiotów trzecich, zarówno w modelu B2B jak i B2C w ramach dedykowanej platformy.
 • Zainteresowanych licencjami kierujemy bezpośrednio do naszego serwisu, w którym użytkownik może zakupić prawa do danej treści.
 • Likwidujemy barierę czasu i minimalizujemy koszty wejścia we współpracę oraz realizację sprzedaży licencji
 • Wydawca, aby skorzystać z platformy musi jedynie umieścić na swojej stronie www przygotowany przez nas widget, bezpośrednio w kodzie HTML witryny, lub wdrożyć gotowy skrypt w ramach usługi Google Tag Manager.
 • Warunki nabycia licencji na treści definiuje wydawca w panelu platformy GetLicensed.
 • Artykuły oznaczone będą informacją o możliwości zakupu licencji i przyciskiem kierującym do ścieżki zakupowej na naszej platformie. Tam nabywca odpowie na kilka pytań związanych z parametrami licencji, które definiują finalną cenę – zasięg, skala, charakter publikacji, wykorzystane medium itp.
 • Dzięki naszemu rozwiązaniu możliwe będzie zakupienie większej ilości licencji w tym samym czasie, pochodzących od wielu wydawców, w ramach jednej płatności i faktury.
 • Cały proces zakupowy, obsługa posprzedażowa, realizacja specjalnych zamówień, w tym hurtowych i negocjacje warunków zakupu realizowane są w ramach GetLicensed.
 • Zapewniamy wydawcom pełne raportowanie i regularne przelewy środków ze sprzedaży licencji
 • Nabywca otrzymuje zakupioną treść łącznie z dokumentem potwierdzającym posiadanie licencji, w określonym podczas procesu zakupowego zakresie.
 • Gwarantujemy transparentne warunki zakupu treści przez podmioty trzecie, dzięki realizacją przez GetLicensed wszystkich procesów z tym związanych (obsługa płatności, rozliczanie, raportowanie, kontakt z nabywcą). Pozwoli to wydawcom oszczędzić czas oraz zasoby w swoich organizacjach.
 • Oferujemy możliwość łatwego zakupu treści pochodzących z różnych źródeł w ramach przejrzystych stawek i regulacji.
 • Platforma prezentuje w przystępnej formie warunki zakupu – przez interaktywną i zoptymalizowaną pod kątem użyteczności ścieżkę zakupową.

Upowszechnienie narzędzia do sprzedaży licencji treści przyczyni się do wzrostu świadomości praw autorskich i licencyjnych wśród wszystkich użytkowników internetu oraz będzie czynnikiem zniechęcającym do nielegalnego kopiowania materiałów.